تست آرکتایپ (کهن الگو) مردان

10

شروع تست آرکتایپ (کهن الگو) مردان

۱٫— من در کودکی با قدرت و قاطع عمل می کردم و در هر کاری را که خودم می خواستم انجام می دادم و به عبارتی خودرای و خودسر بودم.
۲٫— در کودکی فورا نیاز خود را اعلام می کردم، اگر برآورد نمی شد فریاد سر می دادم و در صورتی که برآورده می شد، لذت به حد و حصر خود را از رسیدن به مقصدم نشان می دادم و اعلام می کردم.
۳٫— در کودکی در جمع ها کمرنگ بودم، با افراد غریبه به سختی ارتباط برقرار می کردم.
۴٫— کودکی کنجکاو و موفق بودم و اغلب می درخشیدم و مایل بودم در هر زمینه ای کسب اطلاعات کنم.
۵٫— در کودکی خلاق و فعال بودم و گاهی داستان پردازی می کردم.
۶٫— کودکی فعال و پرتحرک بودم و با دوستان خود زیاد دعوا و بزن بزن می کردم.
۷٫— در کودکی بیشتر دوست داشتم در تنهایی با گِل و خمیربازی کنم و در مقابل سایر کودکان احساس بی کفایتی و کمبود اعتماد به نفس می کردم.
۸٫— کودکی بی خیال و سرخوش بودم و به خواسته های سایرین توجهی نداشتم.
۹٫— من ذاتا رهبری گروه را به عهده می گرفتم و به دنبال دستیابی به قدرت بودم.
۱۰٫— بیشتر به صورت عاطفی عمل می کردم و گاهی آنقدر خشمگین می شدم که زندگی عادی را فراموش می کردم و بدون در نظر گرفتن عواقب کار عمل می کردم و اگر کسی را دوست داشتم، از جانم مایه می گذاشتم.
۱۱٫— انطباق با سایرین برایم دشوار بود و نمی دانستم رفتار مناسب در هر جا کدام است.
۱۲٫— همه چیز را از قبل برنامه ریزی می کردم و با پشتکار زیاد به آن می رسیدم و مهم ترین هدف برایم درس خواندن و برنده شدن بود.
۱۳٫— علایق گسترده ای داشتم و زیاد از این شاخه به شاخه می پریدم.
۱۴٫— به کارهای پرتحرک علاقه داشتم و زیاد درگیر دعوا می شدم.
۱۵٫— به کارهای خلاقانه و دست ساز می پرداختم و از انرژی خشم خود برای انجام کارها استفاده می کردم و هنگام خشم، بیش از گذشته کار می کردم.
۱۶٫— در نوجوانی احساس می کردم که همانند سایرین نیستم و با آنها انطباق ندارم. اغلب عاشق بودم و به تفریح و گردش علاقه داشتم.
۱۷٫— کار برایم مهمترین بخش زندگی محسوب می شود و در کار به کسب قدرت و ثروت اهمیت می دهم.
۱۸٫— کار مورد علاقه ام کاری است که مستقیما با عواطف و احساساتم یا طبیعت سر و کار دارد.
۱۹٫— ترجیح می دهم به کاری بپردازم که به حوزه های فلسفی و فراوان مرتبط است.
۲۰٫— موقعیت عالی شغلی برایم مهم است و همیشه برای کسب دستاوردهای مادی برنامه ریزی می کنم.
۲۱٫— مدام کار یا نوع کار خود را عوض می کنم و تازگیِ کار برایم مهم است.
۲۲٫— برنامه ریزی کار برایم دشوار است و گاهی بدون فکر ریسکی می کنم که به کار و درآمدم لطمه وارد می کند.
۲۳٫— کارهای فنی و یا کارهای دستی را دوست دارم و خلق آثار دستی باعث می شود عزت نفس در من افزایش یابد.
۲۴٫— ترجیح می دهم دیگران وظیفه ای را برایم مشخص کنند، ولی زمان تفریح و استراحت کافی برایم در نظر بگیرند.
۲۵٫— رابطه ی زناشویی برای من به منزله ی نمایش قدرت است و دوست دارم بر فرد مقابل مسلط باشم.
۲۶٫— گاهی آن قدر تسخیر غریزه می شوم که بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات و حتی احساسات همسرم به فکر ارضای خود هستم.
۲۷٫— قادرم بدون ایجاد رابطه ی زناشویی زندگی کنم، اما اگر رابطه عمیق من با همسرم به رابطه ی زناشویی کشیده شود، امیال جنسی در من ظهور خواهد کرد.
۲۸٫— رابطه ی زناشویی برای من مشغله ی فکری نیست و این عمل را با برنامه ریزی قبلی انجام می دهم و گاهی در حین رابطه به فکر برنامه های کاری و زندگی خود هستم.
۲۹٫— در رابطه جنسی تنوع طلب هستم.
۳۰٫— می توانم به طور جسمانی غرق رابطه شوم و لذت ببرم.
۳۱٫— به تک همسری و وفاداری اعتقاد دارم و می توانم مدت زیادی رابطه ی جنسی نداشته باشم و فقط اگر کسی را دوست داشته باشم، با او رابطه برقرار کنم.
۳۲٫— هنگام رابطه احساس خلسه می کنم و همه چیز را از یاد می برم.
۳۳٫— وسایل رشد و پیشرفت فرزندانم را تا زمانی که از خواسته های من پیروی کنند، مهیا می کنم.
۳۴٫— نسبت به بچه های خود عواطف قوی دارم و آن را نشان می دهم، اما اولین کسانی که آماج خشم من می شوند هم آنها هستند.
۳۵٫— درون گرایی ام باعث می شود رابطه ی خوبی با فرزندانم نداشته باشم و به طور کلی آن ها مرا عبوس می دانند.
۳۶٫— به فرزندانم برای حل مشکلات به عنوان یک مشاور پند و اندرز می دهم.
۳۷٫— من به تربیت بچه ها اعتقاد زیادی ندارم و دوست دارم آنها هر کاری دوست دارند، انجام دهند.
۳۸٫— وقت زیادی را با بچه هایم می گذرانم و دوست دارم بچه هایم همیشه دور و برم باشند، با آنها کشتی می گیرم و رابطه بدنی ایجاد می کنم.
۳۹٫— در عین داشتن علاقه به فرزندان، توانایی بیان و ابراز احساس به آنها را ندارم.
۴۰٫— قول هایی که به فرزندانم می دهم فراموش می کنم، ولی در ارتباط برای آنها جذاب هستم.
۴۱٫— فردی با اعتماد به نفس هستم و نیاز دارم کنترل اوضاع همیشه در دست من باشد.
۴۲٫— اغلب افراد، مرا فردی عاطفی و گاهی تند می دانند.
۴۳٫— من فردی تنها، درون گرا و فلسفی هستم.
۴۴٫— فردی منطقی و با پشتکار هستم.
۴۵٫— من فردی جذاب، محبوب، با قدرت بیان هستم.
۴۶٫— من فردی قوی، شجاع، لوطی و عاشق هستم.
۴۷٫— فردی خلاق و درون گرا هستم، اما گاهی خود را بی ارزش می شمارم و از جمع کناره گیری می کنم.
۴۸٫— من فردی با رفتار های متضاد، آزاد و رها از قید و بند و عاشق هستم.
۴۹٫— برای من کار، قدرت و ثروت مهمترین هدف زندگی است.
۵۰٫— عقیده دارم هیچ چیز نباید مانع به دست آوردن خواسته ی انسان شود.
۵۱٫— عقیده دارم انسان باید بیشتر به درون خود بپردازد.
۵۲٫— از نظر من مهمترین چیز در زندگی رعایت قانون و نظم و ترتیب است.
۵۳٫— باور دارم که در زندگی باید منعطف بود و گرفتار تعهد بلند مدت نشد.
۵۴٫— رفاقت آنقدر ارزش دارد که گاهی خود را برای رفیق به خطر اندازیم.
۵۵٫— عقیده دارم در ناملایمات زندگی باید جای امن داشته باشم تا دور از هیاهوی زندگی به کار بپردازم و خود را در کار غرق کنم.
۵۶٫— عقیده دارم هیچ کاری جذاب تر از گردش در طبیعت و پرداختن به امور معنوی نیست.
۵۷٫— در اوج قله های موفقیت کاری و پولی باشم و کنترل زندگی خود و کسانی را که برایم مهم هستند، در دست من باشد.
۵۸٫— قدرتمند باشم و از هر که در گذشته به من بدی کرده است، انتقام گرفته باشم و جبران محبت دیگران را کرده باشم.
۵۹٫— در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود.
۶۰٫— نفر اول و محبوبترین باشم و همه جا تشویقم کنند.
۶۱٫— کارهای خلاقانه، انرژی بخش و جذاب انجام دهم یا سفر کنم و آدم های جدیدی ببینم.
۶۲٫— توانایی پیروزی در زد و خورد های بدنی به منظور حمایت از افراد مهم در زندگی ام را داشته باشم.
۶۳٫— در کارگاه شخصی خود و در تنهایی کاری را که دوست دارم انجام دهم و کسی مرا کنترل نکند.
۶۴٫— به گردش در طبیعت و لذت بردن مشغول باشم و دغدغه ای نداشته باشم.

10 نظرات
 1. Alireza می گوید

  دیونوسوس

  ۱۹ از ۳۲

  هفائستوس

  ۲۰ از ۳۲

  آرس

  ۱۷ از ۳۲

  هرمس

  ۱۱ از ۳۲

  آپولو

  ۱۶ از ۳۲

  هادس

  ۲۳ از ۳۲

  پوزیدون

  ۱۷ از ۳۲

  زئوس

  ۱۲ از ۳۲

  سلام خسته نباشید . این نتیجه آزمون من هست.
  امکانش هست راهنمایی کنید ؟

  1. محمد خیرآبادی می گوید

   با توجه به هر دو تست . نشان میدهند یه مقدار در زمینه هدف گذاری مشکل دارید به خصوص در زمینه هدف گذاری مالی و اقتصادی . انرژی شما در حوزه معنا بالاست .
   انرژی هایی که در زمینه ارتباطات هست در شما پایین است . توصیه می کنم ارتباطات خود را بیشتر کنید.

   1. Alireza می گوید

    ببخشید بیشتر میشه توضیح بدید ؟

 2. فرهاد می گوید

  با عرض ادب و احترام .نتایج آزمون بنده از این قرار شد
  دیونوسوس۱۵
  هفائستوس ۲۳
  آرس ۲۴
  هرمس ۲۲
  آپولو ۲۵
  هادس ۲۵
  پوزیدون ۱۹
  زئوس ۱۱
  امکان راهنمایی و مشاوره هست ؟
  سپاسگزارم

  1. محمد خیرآبادی می گوید

   بله دی ماه مشاوره سایت باز میشه . تا اون موقع خلاصه ای خدمت شما عرض کنم که
   با توجه به تست
   نشون میده که واقعا صادقانه تست زدید . چون تا به حال ندیده بودم کسی هفائستوس اش اول بشه و زئوس اش اخر.
   در مجموع اگر آرکتایپ غالب شما هفائستوس باشه نشان دهنده این هست که بسیار خلاق هستید و در کار با ابزار مهارت دارید (یعنی اگر آموزش درست ببینید خیلی زود با ابزارها ارتباط می گیرید) اما کمی در زمینه اقتصادی و پول درآوردن مشکل دارید که باید این انرژی (زئوس) در خودتون تقویت کنید.

   1. فرهاد می گوید

    بسیار سپاسگزارم از لطف و راهنمایی شما استاد بزرگوار

 3. یوسف می گوید

  سلام اینم نمراتم
  دیونوسوس ۱۹
  هفائستوس ۲۲
  آرس ۱۹
  هرمس ۲۴
  آپولو ۲۱
  هادس ۱۸
  پوزیدون ۲۲
  زئوس ۲۲

  1. محمد خیرآبادی می گوید

   سلام . یه نظر روی mbti میذاری یکی روی آرکتایپ . نمیدونم کجا جوابت رو بدم 🙂
   دقیقا همانطور که در mbti هم گفتم حدسم درست بود واقعا هرمس بالایی داری .
   سردرگمی که اونطرف نوشتی کاملا درسته و جز تیپ هرمس هست .
   زمان مناسبی هم به این سوال رسیدی.
   کلا تو بازه ی ۳۰ تا ۳۵ برخی تیپ های شخصیتی به این سوال میرسن و سردرگم میشن بخصوص هرمس و هفائستوس
   توی mbti برات تحلیل طولانی نوشتم و توصیه هایی کردم اون شغل ها یکبار تست کن.
   هرمس راهبر است.
   شما مشاور و مدرس عالیی میشی (البته برخی مهارت ها رو ویژگی ها باید در خودت بالا بیاری مثل قدرت بدست آوردن پول از زئوس و برنامه ریزی آپولو)
   چرا این دو شغل رو به اون موارد اضافه کردم چون این دو شغل هم خلاقیت و عدم چارچوب رو در خودش داره. و برونگرایی شما رو هم پوشش میده
   .
   موفق باشید

   1. یوسف می گوید

    سلام ممنون از پاسختون

 4. یوسف می گوید

  سلام اونطور که مشخصه من کلا باید زندگیمو تغییر بدم هیچی سر جاش نیست همه اش اغراق شده…..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.