مرور برچسب

تکنیک های شخصیت خوانی

تکنیک های شخصیت خوانی – معرفی کتاب

تکنیک های شخصیت خوانی - معرفی کتاب کتاب تکنیک های شخصیت خوانی مانند کتاب شغل مناسب شما و کتاب همسر مناسب شما نوشته‌ی پاول و باربارا تیگر است (البته در این کتاب اسم این دو نویسنده به صورت پل تیگر و باربارا بارون تایگر درج شده…