Browsing Tag

منعطف

منظم هستید یا منعطف؟ – نحوه تشخیص و ویژگی ها

 منظم هستید یا منعطف؟ - نحوه تشخیص و ویژگی ها ویژگی چهارمی که در سیستم شخصیت شناسی mbti بررسی می شود این است که سبک زندگی افراد به چه شکل است؟ بر این اساس افراد به دو دسته منظم و منعطف طبقه بندی می شوند. افراد منظم،…